אגף מעונות יום דבר מנהל האגף דבר הממונה על התעסוקה דבר השר
Get Adobe Flash player
קריטריונים לקבלת זכאות - מבחני תמיכה
סימולטור לחישוב דרגה
סימולטור לבדיקת מסמכים לשאלון ההרשמה
ברור דרגת הזכאות
סרטון הדגמה - מילוי שאלון הרשמה
הרשמה לשנת הלימודים תשע"ה
עדכונט-שליחת מסמכים לעדכון לבקשה קיימת
שאלות נפוצות
להגשת בקשות לשנת תשע"ה