תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
כרטיס ביקור היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים
חוק המהנדסים והאדריכלים (כולל תקנות)
הנחיות ופרסומי הרשם
שאלות ותשובות נפוצות
הנדסה אזרחית
אדריכלות
הנדסת חשמל
טפסים
שאילתה למרשם המהנדסים והאדריכלים
בירור מספר בקשה לצורך תשלום
תמונה גרפית

היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים היא הגוף המנהלי, שבאמצעותו ובסיועו פועלים רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח – 1958, היחידה אחראית לטיפול המנהלי והארגוני בכל סמכויות שר התעשייה המסחר והתעסוקה, רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות, המעוגנות בחוק הנ"ל ובתקנותיו.

תמונה גרפית
תמונה גרפית  קבלת קהל ומענה טלפוני בחופשת חג הפסח
תמונה גרפית  מערכת לבדיקת סטאטוס בקשה לרישום/רישוי
תמונה גרפית  נוהל רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
תמונה גרפית  אוניברסיטת אריאל בשומרון מקיים תוכנית להכשרת מורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) בהיקף של 200 שעות לימוד.
תמונה גרפית  הבהרות בנוגע לבחינה לרישוי אדריכלים שהתקיימה ביום 5.3.14
תמונה גרפית  אולם הבחינה לרישוי באדריכלות שתיערך בתאריך 5.3.14
תמונה גרפית  סגירת ההרשמה לבחינה לרישוי באדריכלות שתתקיים בתאריך 5.3.14
תמונה גרפית  נושאים ומתכונת לבחינה לרישוי בהנדסה אזרחית-מבנים שתתקיים 12.5.14
תמונה גרפית  בחינה לרישוי בהנדסה אזרחית-מבנים בתאריך 12.5.14
תמונה גרפית  נוהל ערעור על בחינה לרישוי
תמונה גרפית  הנפקת רישיונות מהנדס/אדריכל לשנת 2014
תמונה גרפית  הבהרות בנוגע לבחינה לרישוי אדריכלים
תמונה גרפית  נושאים ומתכונת לבחינה לרישוי באדריכלות שתערך ביום 5.3.14
תמונה גרפית  מבחן לדוגמא ברישוי אדריכלים
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2014 . מדינת ישראל. © Copyright 2014 . State of Israel. All rights reserved.