תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
כרטיס ביקור היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים
חוק המהנדסים והאדריכלים (כולל תקנות)
הנחיות ופרסומי הרשם
שאלות ותשובות נפוצות
הנדסה אזרחית
אדריכלות
הנדסת חשמל
טפסים
שאילתה למרשם המהנדסים והאדריכלים
בירור מספר בקשה לצורך תשלום
מערכת לבדיקת סטאטוס בקשה לרישום/רישוי
תמונה גרפית

היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים היא הגוף המנהלי, שבאמצעותו ובסיועו פועלים רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח – 1958, היחידה אחראית לטיפול המנהלי והארגוני בכל סמכויות שר התעשייה המסחר והתעסוקה, רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות, המעוגנות בחוק הנ"ל ובתקנותיו.

תמונה גרפית
תמונה גרפית  קבלת קהל (באמצעות מוקד)
תמונה גרפית  מסגרות תכנון לבחינה המעשית לרישוי אדריכלים
תמונה גרפית  נוהל בחינה לרישוי באדריכלות
תמונה גרפית  שאלון + מחוון הבחינה לרישוי בהנדסה אזרחית-מבנים מאי 2014
תמונה גרפית  ערעור על הבחינה לרישוי בהנדסה אזרחית מבנים, מאי 2014
תמונה גרפית  הכתובת לשליחת ערעור על הבחינה
תמונה גרפית  נוהל רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
תמונה גרפית  נוהל ערעור על בחינה לרישוי
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2014 . מדינת ישראל. © Copyright 2014 . State of Israel. All rights reserved.