תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתצור קשר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות שונות
תקנות בנושא גיהות תעסוקתית
תקנות בנושא מכונות חקלאיות
תקנות בנושא מעליות, עגורני צריח, כלי הרמה וכלי לחץ
ראשי > Channels > מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית > חוקים, תקנות ותקנים בבטיחות ובריאות > מאגר חוקים ותקנות > פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה > פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות שונות
פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות שונות

תמונה גרפיתפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970
תמונה גרפיתתקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות,סיווג,אריזה,תווי סימון של אריזות) , התשנ"ח – 1998
תמונה גרפיתתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) , התש"ן – 1990
תמונה גרפיתתקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה) , התשמ"ד – 1984
תמונה גרפיתתקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן) , התשכ"ה – 1965
תמונה גרפיתתקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות,מיתקנים וציוד) , התשס"א – 2001
תמונה גרפיתתקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) , התשכ"ה – 1965
תמונה גרפיתתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים) , התשמ"ו – 1986
תמונה גרפיתתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) , התשמ"ח – 1988
תמונה גרפיתתקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה) , תשכ"ד – 1964
תמונה גרפיתתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) , התשמ"ח – 1988
תמונה גרפיתתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) , התשנ"ז – 1997
תמונה גרפיתכללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים) , 1947
תמונה גרפיתצו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה) , התשמ"ז – 1987
תמונה גרפיתצו הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית) , תשכ"ו – 1961
תמונה גרפיתצו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי) , תש"ך – 1959
תמונה גרפיתצו הבטיחות בעבודה (תמצית הפקודה) , תשכ"א – 1961
תמונה גרפיתתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז -2007
תמונה גרפיתתקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי - בטיחות בעבודה) ,התשנ"ו - 1995
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.