תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
כרטיס ביקור - מעונות יום
אנשי קשר
חוק הפיקוח על מעונות יום
מידע להורים ולנרשמים למסגרות בעלות סמל
מידע להורים במעונות ללא סמל
חיפוש מעונות
מפת מעונות ארצית
לוח חופשות
טפסים ואישורים
דמי החזקה - שכר הלימוד
ברור דרגת הזכאות להשתתפות המדינה בדמי ההחזקה של הילד במסגרת
סימולאטור לחישוב דרגה על בסיס הכנסה לנפש
הכרה וסמל מעון/משפחתון
רשימת רשויות המפעילות מסגרות
רשימת ארגונים המפעילים מסגרות
שעת חרום
ארגונים מובילים המפעילים מעונות יום
המלצות הועדה המייעצת לרישוי ולפיתוח סטנדרטים למסגרות חינוכיות לגיל הרך
המלצות לסטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות
אוגדן נהלים להפעלת משפחתונים
פרוגרמה לתכנון ולציוד מעונות יום ומפרטים לסוגי מבנים
הוראות בנוגע לתזונה במסגרות לגיל הרך
יום האישה הבינלאומי
צהרונים
מידע למפעילי מסגרות
הקצאה לתכנון/בניה/הרחבה/הסבה של מעונות יום
הרשמה למעונות יום ומשפחתונים
כרטיס ביקור מעונות יום
ראשי > Channels > תעסוקת נשים ומעונות יום
הרשמה למעונות יום ולמשפחתונים

תמונה גרפיתשנת לימודים תשע"ב
תמונה גרפיתשנת לימודים תשע"א
תמונה גרפיתשנת לימודים תש"ע
תמונה גרפיתשנת לימודים תשס"ט
תמונה גרפיתשנת לימודים תשס"ח
תמונה גרפיתשנת לימודים תשס"ז
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.