תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
רשימה כללית
מפות נתונים - GIS
אוגדני נתונים
דוחות תקופתיים
דעה אישית
כתבי עמדה
מאמרי מחקר
מצגות
סקירות
רשימות דפי מידע
ראשי > Channels > מינהל מחקר וכלכלה > מפות נתונים - GIS
מפות נתונים - GIS

תמונה גרפיתשיעור התעסוקה בגילאי 18-65 - סה"כ האוכלוסייה - 2006
תמונה גרפיתשיעור התעסוקה בגילאי 18-65 - גברים - 2006
תמונה גרפיתשיעור התעסוקה בגילאי 18-65 - נשים - 2006
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.