תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמפת האתר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
אמצעי סיוע לתעשייה ולעסקים
"טופס נט" - טפסים ממוחשבים
תשלומים ורכישות מקוונות
רישום, רישוי, הסמכות והיתרים
מינהלים תעשייתיים
חקיקה, פסקי דין, יוזמות חקיקה ומידע כללי
תקשורת, הסברה, פרסומים ופניות ציבור
יישום חוק חופש המידע
משק בשעת חירום -מל"ח
אודות המשרד - מודיעין
ידיעונט - חדשות משרד הכלכלה
הנחיות משרד הכלכלה במבמצע "צוק איתן"
הצוות לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק המזון
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
זכויות עובדים שכירים
חוק הסופרים
ממונה על זכויות עובדים זרים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
רייטינג לעבודה
תכניות משרד הכלכלה לאוכלוסיות ייחודיות
ראשי > מפת האתר

תקינה ומרכז מידע WTO-TBT ו-Export Alert
צרכנות
תמונה גרפיתהמפקח על המשקלות, מידות וסטנדרטים
תמונה גרפיתפיקוח על מחירי מצרכים ושרותים
תמונה גרפיתצעצועים מסוכנים
הכשרה מקצועית והון אנושי
תמונה גרפיתהכשרת נוער
תמונה גרפיתיחידות וגורמי קשר
תמונה גרפיתהכשרה מקצועית למבוגרים
תמונה גרפיתהנדסאים וטכנאים מוסמכים (מה"ט)
תמונה גרפיתבחינות, תעודות, רישוי והסמכות
תמונה גרפיתמכללות בתי ספר ומסגרות הכשרה
תמונה גרפיתמקצועות ומגמות לימוד
תמונה גרפיתתוכניות לימוד
תמונה גרפיתמאה - היחידה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי
תמונה גרפיתמכרזים והכרה
תמונה גרפיתקשרי חוץ
תמונה גרפיתקישורים שימושיים
תמונה גרפיתרישוי והסמכת חשמלאים
תמונה גרפיתמפת האתר
תמונה גרפיתחדשות האגף להכשרה מקצועית
תמונה גרפיתמרכזי הכשרה טכנולוגיים ממשלתיים
השקעות בישראל
תמונה גרפיתאזורי פיתוח ועדיפות לאומית
תמונה גרפיתDirector General Directive
מחוזות משרד הכלכלה
תמונה גרפיתמידע כללי אודות המחוזות ותחומי פעילות
תמונה גרפיתרשימת המחוזות
תמונה גרפיתרשימת היישובים בהתאמה למחוזות
תמונה גרפית"טופסנט" - טפסים ממוחשבים
אכיפת חוקי עבודה - חוקי עבודה ישראלים ועובדים זרים
מינהל סחר חוץ
תמונה גרפיתאודות המינהל
תמונה גרפיתאנשי קשר
תמונה גרפיתמדיניות והסכמי סחר
תמונה גרפיתנושאים במדיניות סחר חוץ
תמונה גרפיתחדש בסחר חוץ
תמונה גרפיתמידע סקירות ותמונות
תמונה גרפיתמערך הנספחים המסחריים
תמונה גרפיתהמטה לקידום השקעות
תמונה גרפיתEvents & Exhibitions in Israel
תמונה גרפיתאירועים וכנסים
תמונה גרפיתכנס נספחים עולמי 2012
תמונה גרפיתכנס נספחים עולמי 2010
תמונה גרפיתכנס נספחים עולמי 2008
תמונה גרפיתמערכת ERM
תמונה גרפיתמידע עסקי מהעולם
תמונה גרפיתמצטייני היצוא לשנת 2011
תמונה גרפיתמצטייני היצוא לשנת 2009
תמונה גרפיתמצטייני היצוא לשנת 2008
תמונה גרפיתמצטייני היצוא לשנת 2007
תמונה גרפיתקורס להכשרת צוערים - נספחים מסחריים בעולם (2012)
תמונה גרפיתקורס להכשרת צוערים - נספחים מסחריים בעולם (2010)
רישוי חברות כוח אדם, רשם המהנדסים, אגודות שיתופיות רישוי חשמלאים

רישום מהנדסים ואדריכלים
הסדרה ואכיפת חוקי עבודה
מינהל מחקר וכלכלה
תמונה גרפיתתחום שוק העבודה
תמונה גרפיתתחום כלכלה
תמונה גרפיתסקרים ושאלונים
תמונה גרפיתכרטיס ביקור
תמונה גרפיתימי עיון
תמונה גרפיתפרסומי מינהל תכנון וכלכלה
תמונה גרפיתפורום למידה
תמונה גרפיתפרסומים כלכליים שונים
תמונה גרפיתTED בכתיבה
תמונה גרפיתמידע שימושי וקישורים נוספים
תמונה גרפיתהכשרה מקצועית
תמונה גרפיתעובדים זרים
תמונה גרפיתשוק העבודה הכללי
תמונה גרפיתתעסוקת נשים
תמונה גרפיתאוכלוסייה ערבית
תמונה גרפיתמה חדש
תעסוקת נשים ומעונות יום
תמונה גרפיתמידע להורים ולנרשמים למסגרות בעלות סמל
תמונה גרפיתדמי החזקה - שכר הלימוד
תמונה גרפיתהכרה וסמל מעון/משפחתון
תמונה גרפיתרשימת ארגונים המפעילים מסגרות
תמונה גרפיתשעת חרום
תמונה גרפיתארגונים מובילים המפעילים מעונות יום
תמונה גרפיתפרוגרמה לתכנון ולציוד מעונות יום ומפרטים לסוגי מבנים
תמונה גרפיתהוראות בנוגע לתזונה במסגרות לגיל הרך
תמונה גרפיתיום האישה הבינלאומי
תמונה גרפיתצהרונים
תמונה גרפיתמידע למפעילי מסגרות
תמונה גרפיתהקצאה לתכנון/בניה/הרחבה/הסבה של מעונות יום

אמצעי סיוע לתעשייה ולעסקים
תמונה גרפיתתוכנית 200 פי 2
תמונה גרפיתהאגף לשילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה
תמונה גרפיתהקרן לסיוע למפעלים במצוקה
תמונה גרפיתיחידות וגורמי קשר
תמונה גרפיתIndustrial_Design
תמונה גרפיתהמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
תמונה גרפיתהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
תמונה גרפיתעסקים קטנים ובינונים בישראל
"טופס נט" - טפסים ממוחשבים
תמונה גרפיתאגף הכספים - חשבות
תמונה גרפיתאיזורי פיתוח ועדיפות לאומית
תמונה גרפיתאכיפה והסדרת חוקי עבודה
תמונה גרפיתאנשים עם מוגבלות
תמונה גרפיתהגנת הצרכן
תמונה גרפיתחונכות עסקית
תמונה גרפיתחיילים משוחררים
תמונה גרפיתיחסי עבודה - הסכמים קיבוציים
תמונה גרפיתיחסי עבודה - סכסוכי עבודה
תמונה גרפיתכוח אדם בשעת חרום
תמונה גרפיתמאה - היחידה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי
תמונה גרפיתמה"ט - הנדסאים וטכנאים מוסמכים
תמונה גרפיתמורשי נגישות
תמונה גרפיתמינהל יהלומים
תמונה גרפיתמינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
תמונה גרפיתמינהל תעשיות
תמונה גרפיתמרכז ההשקעות
תמונה גרפיתמשקלות, מידות וסטנדרטים
תמונה גרפיתניהול איכותי
תמונה גרפיתסחר חוץ - יבוא
תמונה גרפיתסחר חוץ - יצוא
תמונה גרפיתסחר חוץ - QIZ
תמונה גרפיתעיצוב תעשייתי
תמונה גרפיתפיקוח מחירים
תמונה גרפיתפירסומים
תמונה גרפיתקרנות סיוע לשיווק לחו"ל
תמונה גרפיתרשות לשיתוף פעולה תעשייתי -רשפ"ת- ICA
ICA Forms
תמונה גרפיתרשם האגודות השיתופיות
תמונה גרפיתתכנית ניצוץ
תמונה גרפיתתקינה
תשלומים ורכישות מקוונות
תמונה גרפיתתשלומים ואגרות שרות עבור מה"ט - הנדסאים וטכנאים מוסמכים
רישום, רישוי, הסמכות והיתרים
מינהלים תעשייתיים
תמונה גרפיתמינהל תעשיות
תמונה גרפיתמינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
תמונה גרפיתמינהל יהלומים, תכשיטים ואבני חן
תמונה גרפיתמצגות אמצעי סיוע לתעשייה ולעסקים
חקיקה, פסקי דין, יוזמות חקיקה ומידע כללי
תמונה גרפיתחקיקה בתחום הסדרה ואכיפה
תמונה גרפיתחקיקה בתחום השקעות ופיתוח
תמונה גרפיתחקיקה בתחום טיפוח תעסוקה
תמונה גרפיתחקיקה בתחום סחר חוץ
תמונה גרפיתחקיקה בתחום עובדים זרים
תמונה גרפיתחקיקה בתחום יחסי עבודה
תמונה גרפיתחקיקות שונות
תמונה גרפיתרשימה כוללת של חוקים בתחום תעשייה ומסחר
תמונה גרפיתרשימה כוללת של חוקים בתחום העבודה
תמונה גרפיתרשימת חוקים לפי נושאים
תמונה גרפיתיחידות וגורמי קשר
תמונה גרפיתיוזמות חקיקה ותזכירי חוק
תמונה גרפיתהנחיות התביעה
תמונה גרפיתמפעילות הלשכה המשפטית
תמונה גרפיתקישורים שימושיים
תקשורת, הסברה, פרסומים ופניות ציבור
יישום חוק חופש המידע
תמונה גרפיתכרטיס ביקור - יישום חוק חופש המידע
משק בשעת חירום -מל"ח
תמונה גרפיתיחידות וגורמי קשר
תמונה גרפיתכח אדם בשעת חרום
תמונה גרפיתהנחיות להתנהגות בעת אירוע רעידת אדמה בישראל
אודות המשרד - מודיעין
תמונה גרפיתיחידות המשרד וגורמי קשר
תמונה גרפיתמכרזים והזמנות להציע הצעות
תמונה גרפיתתמיכות
תמונה גרפיתהוראות מנכ"ל
ידיעונט - חדשות משרד הכלכלה
תמונה גרפיתידיעון מס' 150- סיוון תשע"ד- יוני2014
תמונה גרפיתידיעון מס 149 - אייר תשע"ד- מאי 2014
תמונה גרפיתידיעון מס 148- ניסן תשע"ד- אפריל 2014
תמונה גרפיתידיעון מס' 147 - אדר ב' תשע"ד- מרץ 2014
תמונה גרפיתידיעון מס' 146 - אדר א' תשע"ד- פברואר 2014
תמונה גרפיתידיעון מס' 145 - טבת תשע"ד- ינואר 2014
תמונה גרפיתידיעון מס' 144 -כסלו תשע"ד- דצמבר 2013
תמונה גרפיתידיעון מס' 143 - חשוון תשע"ד- נובמבר 2013
תמונה גרפיתידיעון מס' 142 - תשרי תשע"ד- אוקטובר 2013
תמונה גרפיתידיעון מס' 141 - אלול תשע"ג- ספטמבר 2013
תמונה גרפיתידיעון מס 140 - אב תשע"ג - אוגוסט 2013
תמונה גרפיתידיעון מס 139 - תמוז תשע"ג - יולי 2013
תמונה גרפיתידיעון מס 138 -סיוון תשע"ג - יוני 2013
תמונה גרפיתידיעון מס 137 -אייר תשע"ג - מאי 2013
תמונה גרפיתידיעון מס 136 -ניסן תשע"ג - אפריל 2013
תמונה גרפיתידיעון מס 135 -אדר תשע"ג - מרץ 2013
תמונה גרפיתידיעון מס 134 -שבט תשע"ג - פברואר 2013
תמונה גרפיתידיעון מס 133 -טבת תשע"ג - ינואר 2013
תמונה גרפיתידיעון מס 132 -כסלו תשע"ג - דצמבר 2012
תמונה גרפיתידיעון מס 131 - חשוון תשע"ג - נובמבר 2012
תמונה גרפיתידיעון מס' 130 - תשרי תשע"ג - אוקטובר 2012
תמונה גרפיתידיעון מס' 129 - אלול תשע"ב - ספטמבר 2012
תמונה גרפיתידיעון מס' 128 - אב תשע"ב - אוגוסט 2012
תמונה גרפיתידיעון מס' 127 - תמוז תשע"ב - יולי 2012
תמונה גרפיתידיעון מס' 126 - סיון תשע"ב - יוני 2012
תמונה גרפיתידיעון מס' 125 - אייר תשע"ב - מאי 2012
תמונה גרפיתידיעון מס' 124 - אדר תשע"ב - מרץ 2012
תמונה גרפיתידיעון מס' 123 - שבט תשע"ב - פברואר 2012
תמונה גרפיתידיעון מס' 122 - טבת תשע"ב - ינואר 2012
תמונה גרפיתידיעון מספר 121 - כסלו תשע"ב - דצמבר 2011
תמונה גרפיתידיעון מספר 120 - חשוון תשע"ב - נובמבר 2011
תמונה גרפיתידיעון מספר 119 - תשרי תשע"ב - אוקטובר 2011
תמונה גרפיתידיעון מספר 118 - אלול תשע"א - ספטמבר 2011
תמונה גרפיתידיעון מספר 117 - אב תשע"א - אוגוסט 2011
תמונה גרפיתידיעון מספר 116 - סיון תשע"א - יוני 2011
תמונה גרפיתידיעון מספר 115 - אייר תשע"א - מאי 2011
תמונה גרפיתידיעון מספר 114 - ניסן תשע"א - אפריל 2011
תמונה גרפיתידיעון מספר 113 - אדר ב' תשע"א - מרץ 2011
תמונה גרפיתידיעון מספר 112 - אדר א' תשע"א - פברואר 2011
תמונה גרפיתידיעון מספר 111 - שבט תשע"א - ינואר 2011
תמונה גרפיתידיעון מספר 110 - טבת תשע"א - דצמבר 2010
תמונה גרפיתידיעון מספר 109 - כסלו תשע"א - נובמבר 2010
תמונה גרפיתידיעון מספר 108 - חשוון תשע"א - אוקטובר 2010
תמונה גרפיתידיעון מספר 107 - אלול תש"ע - ספטמבר 2010
תמונה גרפיתידיעון מספר 106 - אב תש"ע - אוגוסט 2010
תמונה גרפיתידיעון מספר 105 - תמוז תש"ע - יולי 2010
תמונה גרפיתידיעון מספר 104 - סיון תש"ע - יוני 2010
תמונה גרפיתידיעון מספר 103 - אייר תש"ע - מאי 2010
תמונה גרפיתידיעון מספר 102 - ניסן תש"ע - אפריל 2010
תמונה גרפיתידיעון מספר 101 - אדר תש"ע - מרץ 2010
תמונה גרפיתידיעון מספר 100 - שבט תש"ע - פברואר 2010
תמונה גרפיתידיעון מספר 99 - טבת תש"ע -ינואר 2010
תמונה גרפיתארכיון חדשות תמ"ת משנים קודמות
הנחיות משרד הכלכלה במבמצע "צוק איתן"
תמונה גרפיתכוח אדם בשעת חירום
תמונה גרפיתעסקים קטנים ובינוניים
תמונה גרפיתמעונות יום
תמונה גרפיתסטודנטים ומכללות מה"ט
תמונה גרפיתזכויות עובדים
תמונה גרפיתתעשיינים ויצואנים
תמונה גרפיתמוקדי החירום של משרד הכלכלה
תמונה גרפיתتوجيهات وزارة الاقتصاد في أعقاب الوضع
הצוות לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק המזון
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
תמונה גרפיתיום הצרכן הבינלאומי
זכויות עובדים שכירים
חוק הסופרים
תמונה גרפיתהנחיות לחנויות הספרים
תמונה גרפיתהנחיות למוציאים לאור
תמונה גרפיתפרסומים
ממונה על זכויות עובדים זרים
תמונה גרפיתתרגום
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
רייטינג לעבודה
תכניות משרד הכלכלה לאוכלוסיות ייחודיות
תמונה גרפיתבני 45+
תמונה גרפיתהמגזר החרדי
תמונה גרפיתהמגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי
תמונה גרפיתכלל הציבור
תמונה גרפיתתושבי הפריפריה
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.